PENDIENTES 1º BACHILLERATO

CALENDARIO DE EXÁMENES        MATERIAS PENDIENTES DE 1º DE BACHILLERATO
DIA HORA MATERIAS DIA HORA MATERIAS DIA HORA MATERIAS      DIA HORA MATERIAS

 

ENERO

 

Lunes 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFÍA

E. FÍSICA

 

ENERO

 

Martes 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA

FÍSICA Y Q. LENGUA C.

LIT. UNIV.

 

ENERO

 

Miércoles 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS I

BIOLOGÍA

FUND. ARTE I

 

 

ENERO

 

Jueves 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAT. CCSS I

MATEM. I

CULT. AUD.I

 

 

 

MARZO

 

Lunes 30

 

 

 

MARZO

 

Martes 31

  

 

    ABRIL

 

Miércoles 1

 

 

ABRIL

 

Jueves 2

 

 

ABRIL

 

Lunes 20

 

 

 

 

ABRIL

 

Martes 21

 

 

 

 

    ABRIL

 

Miércoles 22

 

 

ABRIL

 

Jueves 23